woman standing and holding smartphones

Zalety i wady karty kredytowej

Karta kredytowa wydawana jest na życzenie kredytobiorcy. W większości placówek bankowych do jej uzyskania nie jest wymagane prowadzenie rachunku bankowego w tej samej placówce. Jest to jednak pewnego rodzaju udogodnienie. Posiadanie rachunku osobistego w miejscu, w którym użytkownik karty starał się o jej wydanie, umożliwia szybką i automatyczną spłatę zadłużenia. Operacje posiadaną kartą kredytową są możliwe tylko do wysokości limitu, jaki został przyznany przez bank.

Oprocentowanie limitu na przyznanej karcie jest zazwyczaj wyższe, aniżeli na inne produkty bankowe np. linie kredytowe do posiadanych rachunków bankowych. Atutem tych kart jest jednak okres bezodsetkowy i możliwość spłaty zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Placówki wydające karty kredytowe naliczają opłaty z tytułu jej posiadania. Opłaty te mogą być doliczane pomimo braku korzystania z przyznanego kredytu. Karta kredytowa rozliczana jest co miesiąc – okresowo przesyłane są zestawienia transakcji wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Całkowita spłata zadłużenia w okresie bezodsetkowym gwarantuje brak naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu na karcie.

Prolongata jest możliwa tylko i wyłącznie za transakcje bezgotówkowe. W transakcjach gotówkowych np. za wypłatę pieniędzy z bankomatu naliczane są odsetki, które trzeba będzie zapłacić. Odsetki naliczane są za każdy dzień do momentu spłaty zadłużenia. Umiejętne posługiwanie się kartą oraz pilnowane terminów spłaty to brak dodatkowych kosztów i możliwość dysponowania większą gotówką.